Zaalkaatskampioenschap Wûnseradiel

MAKKUM - In sporthal Maggenheim te Makkum vond vorige weer het jaarlijkse kaatskampioenschap voor basisscholen uit de voormalige gemeente Wûnseradiel en de steden Bolsward en Workum plaats.

De organiserende federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum startte om 10.00 uur met bij de jongens 10 parturen en bij de meisjes 4 parturen op de lijst. CBS De Oerdracht Exmorra nam bij de jongens de titel over van CBS De Ark Makkum en bij de meisjes deed CBS De Bron Bolsward hetzelfde bij OBS It Iepen Stee Makkum. Door de tegenvallende deelname was de wedstrijd om ca. 15.00 uur reeds afgelopen. CBS De Oerdracht Exmorra versloeg in de halve finale CBS De Hoekstien Arum kansloos op de stand 5-1 6-6. In een spannende finale werd OBS De Opslach Arum geklopt op de stand 5-4 6-2. In de finale van de verliezersronde won het tweede partuur van CBS De Oerdracht Exmorra op de stand 5-5 6-4 moeizaam van CBS De Ark Makkum. Uitslag jongens: CBS De Oerdracht Exmorra (Marten Leijenaar en Niels Steigenga) OBS De Opslach Arum (Pieter den Breejen en Jildert Wijbenga) CBS De Hoekstien Arum ( Rinnert Tolsma en Bauke Pieter Dijkstra) Verliezersronde: CBS De Oerdracht Exmorra (Jurre Reitsma, Ingmar Elgersma en Willem Jelle Feenstra) CBS De Ark Makkum (Luuk Zwaagstra, Clive van der Weerdt en Leon Smink) Bij de meisjes was het poulekaatsen. De beslissende wedstrijd ging tussen CBS De Oerdracht Exmorra en CBS De Bron Bolsward nadat beide parturen de eerste twee partijen gemakkelijk hadden gewonnen. Laatstgenoemden kwamen in de kransen na een 5-3 6-0 zege. Uitslag meisjes: CBS De Bron Bolsward (Noa Elzinga en Inge Blanke) CBS De Oerdracht Exmorra (Hilde Stremler, Marit Feenstra en Marije Kuiper)