Makkum schetst blauwdruk met succesvolle pitch Ondernemingsfonds

Makkum - Zestien organisaties en particulieren hebben woensdag de gelegenheid te baat genomen om hun initiatieven met betrekking tot het stimuleren van de Makkumer mienskip toe te lichten. Tijdens een goed bezochte avond in De Piramide brachten de vertegenwoordigers van de ideeën de positieve aspecten en beweegredenen over het voetlicht. Elk had vijf minuten voor de 'elevator pitch', waarna de zaal in de gelegenheid werd gesteld vragen over het idee te stellen.

Doel van de presentaties was geld te krijgen uit het Ondernemingsfonds, dat dit jaar in het leven is geroepen door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân om initiatieven financieel te ondersteunen. Voor Makkum is er in 2017 ongeveer 35.000 euro te besteden. Ideeën moeten een overkoepelend belang dienen: sociaal-maatschappelijk, economisch of cultureel. Financiering van het Fonds geschiedt uit een opslag op de WOZ voor zakelijk onroerend goed. Volgens Jacques Hoogenboom, de fondsmanager van het Ondernemingsfonds, mag de bijeenkomst een doorslaggevend succes worden genoemd. ,,Het was de eerste keer dat een regio in de gemeente zoiets deed. Makkum schetst daarmee een blauwdruk voor de rest van Súdwest-Fryslân," aldus Hoogenboom. "Het is nu aan het bestuur van de lokale ondernemersvereniging om een keuze uit het aanbod te maken en bedragen toe te wijzen. Zij doet dat op basis van vastgestelde criteria. Naast de eis van het collectieve belang mag een initiatief geen betrekking hebben op activiteiten, die eigenlijk onder de gemeentelijke taken vallen. Tenslotte moet er een solide begroting op tafel liggen." Toerisme speerpunt Geïnspireerd door dagvoorzitter Tineke Jorritsma passeerde een stoet aan bijzonder leuke ideeën de revue. Fokke de Boer trapte af met zijn Vakantiefestival. Aan het begin van het toeristisch seizoen in april wil hij recreatie-gebonden én niet recreatie-gebonden ondernemers de kans te geven zich te presenteren. In dezelfde lijn lag een initiatief van Frans van Egmond en Timen Rinia voor een magazine met algemene en specifieke informatie voor de toerist. Daarin zal dan zeker melding worden gemaakt van een drietal spectaculaire nieuwe initiatieven. Zo wil Paul Fijnvandraat de toerist op enkele plaatsen in het dorp en aan het strand informeren door middel van LED-displays. Bart van der Zee kwam met het project Concert at the Beach, dat de sfeer voor het publiek op zomeravonden te verhogen, onder meer door een brassband op verschillende locaties te laten spelen. En Maaike Poog is met de Werkgroep Kunstroute Makkum bezig om een kunstenfestival in de steigers te zetten. Hiervoor wordt een grote groep kunstenaars benaderd, zowel van binnen als buiten de gemeente. Het is de bedoeling om kunst tentoon te stellen op verschillende locaties in het centrum van Makkum en kunstenaars de gelegenheid te geven om hun manier van werken te demonstreren. Upgrade bestaande evenementen Veel bestaande evenementen wilden geld uit het Ondernemingsfonds om hun festijn verder vaste grond te geven. Zo wil een comité de ontvangst van Sinterklaas breder trekken en een Sintwilledei voor de kinderen van Makkum organiseren en moet een Straatfestival meer jeu aan de viering van Koningsdag 2017 geven. Door straattheater en gratis portrettekeningen van Frâns Faber kunnen meer bezoekers naar de vier geplande braderieën worden getrokken. Ook de Slag om Makkum vroeg aandacht. Aaltje Hendriks wil de lokale ondernemers tijdens Moai Makkum Ondernimt Kryst letterlijk in het licht zetten. Individuele invulling moet worden voorzien van een rode lijn voor de bezoekers, zoals de speurtocht in 2015. Haar gedachten voor 2017 gaan eveneens in de richting van straattheater. Zij wilde daarnaast geld voor het aanbrengen van 'hanging baskets' aan de lantaarnpalen van de Kerkstraat, Plein, Markt en Voorstraat. Pleuny Blanksma maakte zich sterk voor het plaatsen van een tappunt op het Plein, waar passanten, toeristen en bewoners een slok water kunnen nemen of hun drinkwaterflesje kunnen bijvullen. En Durkje Hoeksema vroeg een bijdrage voor een serie spontane kleine ideeën.