'Weet wat je eet' bij Vrouwen van Nu

WITMARSUM - Sinds lange tijd organiseert Vrouwen van Nu Witmarsum e.o. weer een middagbijeenkomst. Dit is op woensdag 2 november om 14.30 uur in de Gekroonde Roskam te Witmarsum.

Op deze themamiddag komt mevrouw Ant Jensma praten over 'Weet wat je eet'.Dit is een actueel onderwerp en verschillende aspecten komen ter tafel, zoals gezondheid, de schijf  van vijf , dieet en verspilling. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.