COLUMN | Bolsward op de schop

Bolsward - Er gaat veel veranderen in Bolsward. Tenminste, als het aan Platform Bolsward ligt, de club van betrokken mensen die de stad een warm hart toedragen. Zijn moeten de komende jaren gaan functioneren als de smeerolie tussen de bestuurders in Sneek en de Bolswarders.

Vorige week kregen zij de ruimte in deze krant om hun plannen te presenteren. Dus passeerden zaken als een autoluwe binnenstad, de verplaatsing van het busstation, de herbestemming van het stadhuis en betere faciliteiten voor de watersporttoerist de revue. Fijne plannen, maar bij het lezen ervan bekroop mij toch een gevoel van 'oude wijn in nieuwe zakken’. Dit had ik ooit allemaal al eens langs zien komen toen Bolsward nog zelfstandig was. Bij de bouw van de nieuwe Aldi en het appartementencomplex, flink wat jaren geleden, zou het busstation al richting de Twibaksdyk verkassen. De houten voetgangersbrug over de Wytmarsumer feart is er speciaal voor aangelegd zodat de leerlingen van het Marne College er veilig zouden kunnen komen. Verder moeten er in de kelders van het stadhuis nog stapels verkeersplannen liggen te verstoffen en worden we al jaren om onze oren geslagen met stadhuisplannen. En vorig jaar nog trokken ze in Sneek de stekker uit een plan voor een passantenhaven in Bolsward wegens geldgebrek. Maar ik geef het platform het voordeel van de twijfel. Hopelijk fungeert het echt als de smeerolie die Bolsward verder brengt en niet als de stroop die het radarwerk in Sneek nog trager laat draaien. Max van den Broek.