Start plantseizoen gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân plant dit winterseizoen een groot aantal bomen, vaste planten, siergrassen, struiken, rozen en bloembollen. De bomen die dit jaar gekapt worden, plant de gemeente bijna één op één terug. Daarnaast plant de gemeente massaal het unieke SWF-bloembollenmengsel.

Bomen bijna één op één teruggeplant De gemeente begint volgende week met het planten van 475 bomen. Normaal plant de gemeente tussen de 300-400 bomen. Dit jaar is er meer geld beschikbaar. “Daarmee planten we als gemeente bijna één op één de eerder gekapte bomen terug,” vertelt wethouder Mirjam Bakker. De totale kosten zijn € 21.000. Op de digitale bomenkaart op de gemeentewebsite kunnen inwoners nakijken welke bomen de gemeente kapt, waarom ze gekapt worden en waar er nieuwe bomen voor in de plaats komen. De gemeente kiest er bewust voor veel verschillende boomsoorten te planten. Zo blijft de kans op het verspreiden van boomziekten en –plagen zo klein mogelijk. Half miljoen bloembollen: extra lang kleur De gemeente heeft ruim een half miljoen bloembollen geplant. Het gaat voor een groot deel om het Súdwestmengsel. Dat komt straks boven langs de invalswegen van Woudsend, Makkum, Scharnegoutum en Sneek. Het Súdwestmengsel is met een bollenkweker samengesteld en bestaat uit onder andere verschillende soorten krokussen, wilde tulpen en sneeuwklokjes. Het mengsel bloeit van begin maart tot mei. Zo kunnen mensen lang van de kleuren genieten. Daarnaast leveren de bolgewassen een belangrijke bijdrage aan de stuifmeelbehoefte die veel insecten, waaronder bijen, in het voorjaar hebben. In het park in Koudum zijn 13.500 narcisbollen geplant. Vaste planten, struiken en rozen De gemeente plant ruim 40.000 kleurige vaste planten in plantvakken en bermen. Daarnaast worden tien rotondes voorzien van nieuwe aanplant. In het voorjaar van 2017 zijn de rotonde aan de Oppenhuizerweg in Sneek en de rotondes in Oppenhuizen en Ysbrechtum aan de beurt. In andere plantvakken en bosplantsoenen komen ruim 11.000 struiken. Ook plant de gemeente bijna 4.000 rozen, in bijvoorbeeld Bolsward, Koudum en Hindeloopen.