Drukke inloopavond Reidmarroute

Blauwhuis - Het was druk in de grote zaal van café De Freonskip in Blauwhuis tijdens de inloopavond voor de Reidmarroute, vorige week.

Het publiek bestond uit mensen die aan de route wonen, zoals inwoners van Westhem, Blauwhuis, Wolsum, maar ook Abbega en Bolsward. Verder waren er besturen van dorpsbelangen, recreatatie-ondernemers, aannemers, politici en andere belangstellenden. Zij konden kijken naar informatieborden met situatiefoto’s en bouwtekeningen. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen aan provincie en gemeente. FNP positief Sicco Rypma van de FNP is positief over het resultaat: ,,De Reidmarroute is in flinke opstekker foar de Fryske wettersport. De oanrin wie miskyn lang, mar no leit der in prachtich konkreet plan wêr sawol de rekreanten as ynwenners fan Blauhús oant Boalsert en fan Westhim oant Wolsum fan genietsje kinne. De kokreaasje gemeente Súdwest-Fryslân, provinsje Fryslân en Friese Merenprojekt hat fertuten dien. Us kompliminten geane ek út nei de lokale wurkgroep (Westhim, Wolsum, Blauhús, Greonterp) hat jierren, ûnder besielende lieding fan Hans van Amersfoort, oerlis fierd mei gemeente en provinsje. Se hawwe oanhâlden as storein, mei posityf resultaat”. De Reidmarroute is een ‘elektrisch-only’ vaarroute. Het nieuwe vaartraject is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar Oudega. In het voorjaar van 2017 wordt gestart met de werkzaamheden. Lange aanloop De start van het project kent een lange aanloop. Twintig jaar geleden lanceerde een werkgroep het ‘Lytse Marren Plan’ als alternatief voor het idee van de toenmalige gemeente Bolsward om langs de Snekervaart huizen te bouwen aan de ‘andere kant van de A7’. Dat stak schril af tegen recreatie- en natuurplannen van de werkgroep. Zij wilden aanlegsteigers voor watersporters, ruimte voor vissteigers, natuurzwemplaatsen en wandel-, fiets- en skeelerpaden. Bovendien zou het gebied weer een open verbinding moeten krijgen met de Oudegaaster Brekken. ,,Een ambitieus plan, maar wij zagen het wel zitten. Het zou een opsteker zijn voor Zuidwest Friesland”, laat Jo Hamburg, één van de ‘werkers van het eerste uur’, weten. Het plan kon volgens Hamburg rekenen op de goedkeuring van vele Bolswarders. ,,Het politieke klimaat veranderde langzaam en na jaren ijveren kregen we de Bolswarder gemeenteraad zo ver dat een motie, ingediend door toenmalig fractievoorzitter Tonny de Vries (PvdA), werd aangenomen, die bebouwing op Laerd & Saerd verbood.” Optimisme getemperd Het optimisme werd enigszins getemperd ten tijde van de gemeentelijke herindeling. Op voorspraak van de PvdA kreeg het plan een ton mee naar de nieuwe gemeente, maar de ideeën leken geen prioriteit te krijgen. Na aandringen van de oorspronkelijke werkgroep, gesteund door waardering van Provinciale Staten en de Kanocommissie, kon na twintig jaar de vlag uit. Deels, althans. Het betreft namelijk een deel van de oorspronkelijke plannen. Dat uit zich nu in de Reidmarroute. Het recreatieve gedeelte -de aanleg van vissteigers, zwemplekken voor de jeugd- dat de LMP’ers graag zagen, bleef echter achterwege. Ook de PvdA betreurt dat, zo laat raadslid Tonny de Vries weten: ,,Het is jammer dat de recreatieve verblijfsfunctie, zoals de aanleg van steigers, zwemgelegenheid en dergelijke in verband met de financiële mogelijkheden van de gemeente niet doorgaat.” Standpunt gemeente De gemeente Súdwest-Fryslân laat op haar website weten wat het plan voor Bolsward is: Uitgangspunt van de plannen voor Bolsward zijn de identiteit en het historische karakter van de stad. Het aanbrengen en aanpassen van toeristische voorzieningen zullen vooral in het centrum van de stad worden gerealiseerd. In het centrum wordt gekeken naar de mogelijkheid voor extra aanlegsteigers en stroompunten. De plannen voor de aanleg van een passantenhaven en botenhuis op de locatie ’t Oordje zijn beëindigd. Het beschikbare budget is niet toereikend om hier voorzieningen te realiseren. Toch sluit Hamburg positief af: ,,Na twintig jaar gaat een deel van het plan in vervulling en hangen wij bij de opening in 2017 de vlag uit en proberen we alle strubbelingen te vergeten. We zijn na al die jaren toch blij dat er na taai volhouden, en soms tegen beter weten in, een mooi resultaat ligt voor Bolsward, de omliggende dorpen en de recreatie in de gehele Zuidwesthoek.”