‘Camino de St. Oldulphus’ door Zuidwesthoek

Sneek - Als het aan de Stichting Lytse Marren ligt, heeft Zuidwest-Friesland over niet al te lange tijd weer een eigen(tijdse) pelgrimsroute. De route van 240 kilometer, die de naam ‘Camino de St. Odulphus’ krijgt, volgt deels het pelgrims pad dat uit de elfde eeuw dateert.

Het pad met de naam ‘Via Ortus Sancte Marie’, liep van Klooster Mariëngaarde bij Hallum naar Stavoren. Om het nieuwe pelgrimspad definitief gerealiseerd te krijgen maakt de provincie geld vrij onder de voorwaarde dat ook lokale partijen het initiatief omarmen. De provincie Friesland staat niet direct bekend als een provincie waar je mooie wandelingen kunt maken. Onterecht vindt Harold Visser van de Stichting de Lytse Marren. Samen met anderen heeft hij het plan bedacht om het wandelen in de regio te stimuleren. Visser: ,,Zuidwest- Friesland heeft prachtige steden en stadjes en verschillende landschapstypes. Denk aan Gaasterland, het ‘Fryskemarrengebied’ en de Greidhoeke. Door alles met elkaar te verbinden verwachten we wandelaars te enthousiasmeren om naar onze regio te komen. Wandelen is goed voor de gezondheid, maar ook voor de economie. Bij het maken van keuzes voor de route laten we ons mede adviseren door vereniging ‘TeVoet’.” (www.tevoet.nl) Oldulphuspad Camino de St. Oldulphus is de officiële benaming voor het pad dat in de volksmond het Oldulphuspad gaat heten. In de 11e eeuw werd in Stavoren een klooster gesticht in naam van St. Oldulphus. Het klooster had een grote invloed op Zuidwest Friesland. De inpoldering werd vanuit de kloosters georganiseerd en het Friese landschap kreeg hierdoor mede vorm. In de hoogtijdagen waren er meer dan 70 kloosters actief. Het pad is een eerbetoon aan het verleden, maar vooral ook bedoeld om mensen te laten genieten van al het moois dat Zuidwest-Friesland te bieden heeft. Daarnaast krijgt het gebied met de route een toeristische en economische impuls. ,,De provincie Friesland is enthousiast over het plan en verstrekt 35.000 euro uit het Mienskipfûns” vertelt Visser. ,,De voorwaarde van de toekenning is wel dat lokale partijen het initiatief ook steunen, met een aantoonbare bijdrage van € 12.500. Daarnaast is de gemeente Súdwest-Fryslân om een bijdrage gevraagd. De Rabobank start op 1 december een ledenactie, waarbij leden en rekeninghouders mogen stemmen op verschillende initiatieven. Elke stem levert een bijdrage van € 5,= op. Deze bijdrage wordt dus betaald door de Rabobank. Wij zouden het fantastisch vinden wanneer iedereen stemt op nummer 27 de ‘Camino de St. Odulphus, want dat brengt ons dichter bij ons beoogde doel”. Boek en app ,,Met het Odulphuspad wordt echt iets bijzonders voor Friesland gerealiseerd”, vindt Visser. De route verbindt vele ‘pareltjes’ van Zuidwest-Friesland met elkaar. Ook vormt het pad een aanlooproute voor het ‘Jabikspaad’ en ‘Santiago aan het Wad’, daarmee kan een koppeling gemaakt worden met de 'Camino Santiago de Compostella'. De route wordt aangeboden in een boek met oude kaarten en prachtig beeldmateriaal. Daarnaast komt er een app, die de wandelaar wijst op de bijzondere plekken en de verhalen die daarbij horen. Met moderne technologie kan bijvoorbeeld klooster Bloemkamp in Hartwerd digitaal weer opgebouwd worden. Het doel is om een beleving in de markt te zetten en een aanwinst voor Friesland te creëren. Een toeristisch product voor iedereen die zich wil bezinnen, en van het landschap en of cultuurhistorie wil genieten. Zowel voor Friezen, recreanten en toeristen. Voor ondernemers is het ook een uitstekende mogelijkheid om op in te springen met eigen ideeën. De stichting heeft een eigen website op www.odulphuspad.nl waar informatie gegeven wordt over hoe vanaf 1 december uw stem op nummer 27 kan worden uitgebracht. Voor niet- leden of klanten van de Rabobank, die ook graag een bijdrage leveren is op deze website ook informatie te vinden in de vorm van een gestarte crowdfundingactie, aldus Stichting Lytse Marren.