COLUMN | Plattegrond

Bolsward - Het is geen enkel probleem meer om de stad Bolsward binnen te komen. De stadspoorten die dat in vroeger tijden soms verhinderden, zijn verdwenen. In het verlengde van dat gegeven is het ook geen enkel probleem meer om “ons stadsie” te verlaten. Immers via al de wegen waarmee men onze stad kan binnenkomen, kan men deze ook weer verlaten. Via al die wegen kan men de wijde wereld intrekken.

Bolsward is dan ook,in de beleving van haar inwoners, het centrum van de wereld. Om ons in de wijde wereld te oriënteren hebben wij behoefte aan een wereldkaart c.q. aan landkaarten, ofwel aan de nodige stadsplattegronden. In onze eigen stad hebben wij echter niet vaak de stadsplattegrond nodig. Dat is evident! Mensen die onze woonplaats niet goed kennen en die met de auto een bezoek aan Bolsward brengen, hebben dat ook al niet nodig. Bijna iedere automobilist heeft tegenwoordig immers in de auto de beschikking over een navigatiesysteem. Sommige mensen hebben dat zelfs op de fiets. Maar anderen willen bij binnenkomst in Bolsward nog wel eens de plattegronden raadplegen, die daarvoor bij de invalswegen van onze stad beschikbaar staan. Echter bij de westelijke invalsweg is het raadplegen van de plattegrond een probleem. Want vreemd genoeg staat op de plattegrond aldaar niet vermeld waar men zich op dat moment precies bevindt. Die situatie bestaat al jarenlang. Sinds wij dat weten, is het ons helder waarom de mensen vaak zo verdwaasd staan te turen bij die betreffende plattegrond van Bolsward. Jelle Ybema.