Mieke Mulder zwaait af: 'Geen mooi bestuur, maar een prachtig bestuur’

Bolsward - Mieke Mulder-Hiemstra (68) stopt als voorzitter van het Sint Anthony Gasthuis. Per januari draagt ze na zestien jaar de voorzittershamer over aan Wiebren Minnema. Ze kijkt terug op een mooie tijd.

Zestien jaar geleden werd zij gevraagd om toe te treden tot dit bestuur. Er waren een aantal criteria waaraan ze moest voldoen. Zo moest ze ouder zijn dan dertig, vijf jaar of langer inwoonster van Bolsward zijn en affiniteit hebben met de stichting. ,, Dat ik ouder was dan dertig en langer dan vijf jaar inwoonster van Bolsward was duidelijk. Maar de stichting kende ik om eerlijk te zijn niet echt goed. Wel had ik als boerendochter affiniteit met pachters en de agrarische sector, een inkomstenbron van het Sint Anthony Gasthuis. Nadat ik ben gevraagd, heb ik me goed laten informeren wat de functie van bestuurslid inhield en waar het Sint Anthony Gasthuis voor stond. Het kwam allemaal zeer positief op me over en ik heb ja gezegd. Ik ben drie jaar algemeen bestuurslid geweest en daarna ben ik Jan Visser als voorzitter opgevolgd. Mijn intentie was om twee periodes van vijf jaar deze rol te vervullen. Maar omdat we in 2013 ons 550-jarig bestaan vierden en ik dit graag mee wilde organiseren, heb ik er nog een derde periode aan vast geplakt. Dit jubileum jaar was een hoogtepunt voor mij in de afgelopen jaren”, kijkt ze terug. ,,Naast het jaarlijkse bezoek aan onze pachters en het etentje dat wij eens in de drie jaar voor hen organiseren, hebben we maandelijks een vergadering. De stichting krijgt vele sponsorverzoeken vanuit de samenleving. Als het verzoek ten goede komt aan de stad Bolsward, dan wordt deze vrijwel altijd gehonoreerd. Grote verzoeken bespreken we in overleg met de andere twee Bolswarder stichtingen, Stichting Het Weeshuis en de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting. Daarnaast hebben we onze jaarlijkse Rekendag, waarop we openheid van zaken geven door inzage en het bespreken van het jaarverslag en de jaarrekening”, somt Mulder haar activiteiten als voorzitster op. ,,En wat ik ook een prachtige traditie vind is dat we de huurders van onze woningen en appartementen met Bolletongersdei altijd een oliebol brengen en met Kerst een kerststukje. In de afgelopen jaren heb ik ondervonden dat de stichting laagdrempeliger is geworden en transparanter, dat vind ik een goede ontwikkeling. Ik hoop heel erg dat de komende generaties de historische, culturele waarden en tradities van het Sint Anthony Gasthuis in ere houden. Het is uniek dat een stadje als Bolsward drie van deze prachtige stichtingen heeft. In de gemeente Sûdwest-Fryslân zijn er namelijk vijf.” Afsluitend: ,,In januari draag ik het stokje over aan Wiebren Minnema. Ik kan terug kijken op zestien prachtige jaren en voel me bevoorrecht dat ik deel van dit bestuur heb mogen uitmaken. Het is niet een mooi bestuur, maar een prachtig bestuur." Petra de Wijn.