Goed gevulde banken bij kerstconcert Eensgezindheid

TJERKWERD - Fanfare Eensgezindheid, o.l.v. Jeanette Valkema, hield zondagmidadg een kerstconcert in de Sint Petruskerk te Tjerkwerd. Dit jaar verleende ook Sjonggroep Majim uit Koudum o.l.v. Jannie Kramer-Gietema haar medewerking.

De bezoekers, die in groten getale aanwezig waren, konden luisteren naar een gevarieerd programma. Het concert startte met samenzang  ‘Komt allen tezamen’, waarna Eensgezindheid de stukken ‘In the bleak midwinter’ en ‘a Christmas Suite’ ten gehore brachten. Daarna liet Sjonggroep Majim van zich horen door de stukken ‘Divnaja Novyna’, ‘Infant holy, Infant lowly’ en ‘Do you hear what I hear’ te zingen. Sjonggroep Majim en Eensgezindheid voerden vervolgens samen ‘Walking in the air’ oftewel ‘The Snowman’ uit. Het kerstverhaal met daarin het verhaal van de kleine trommelaar vormde een mooi intermezzo. Na een nieuwe serie liederen door zowel Eensgezindheid en het Sjonkoor, sloten beide groepen gezamenlijk af met het lied 'When Jesus was born'.