De Vrijwilliger | ‘Het is een soort routine’

Bolsward - Iedere week wordt in de krant een vrijwilliger uitgelicht die zich geheel belangeloos inzet voor anderen. Deze week zijn dat de heren van de ‘kerststalcommissie’ uit Bolsward.

BOLSWARD - Ze doen het al meer dan tien jaar, maar voor hen is het de normaalste zaak van de wereld. De ‘kerststalcommissie’, bestaande uit Anton van der Weide, Koos Gorter, Wytze Brandsma, Hans Bouwsma, en Titus Hettinga, zorgt al meer dan een decennium voor de levende kerststal in de Broerekerk. De twee laatstgenoemden voeren het woord. In 2004 namen ze het stokje over van hun voorgangers, die er vanwege uiteenlopende redenen mee stopten. ,,Het is een traditie die je door wilt laten gaan”, zegt Bouwsma. ,,Anders was er geen kerststal meer geweest. De mensen vinden het mooi.” En dat blijkt. Jaarlijks komen duizenden bezoekers naar de Broerekerk om het geheel te aanschouwen. Dat geheel bestaat uit een kribbe, een huisje, een aantal fraaie beelden, aangevuld met echte schapen en een ezel. Laatstgenoemde is van Hettinga zelf. ,,Die heb ik overgenomen van Gerbrany in Nijland.” Zo zoeken de heren vaker één-tweetjes met lokale ondernemers of boeren. ,,De kerstboom komt van Walinga uit Bolsward, Tseard Dijkstra uit Folsgare verzorgt de schapen en het stro en hooi wordt bezorgd door Gietema uit Tjerkwerd”, somt Bouwsma op. ,,En we hebben ook achtergrondmuziek. Dat wordt ook door vrijwilligers gedaan.” ,,Dat zijn de mensen waar het mee gebeurt”, gaat hij verder. ,,Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is een soort routine.” Voor muziekgroepen en koren bestaat er de mogelijkheid een optreden in de Broerekerk te verzorgen, met de kerststal als achtergrond. ,,Dat gebeurt dit jaar weer iets meer dan voorgaande jaren”, merkt Hettinga op. ,,Maar ze kunnen geen betalingen vragen”, benadrukt Bouwsma. Om de onkosten te bestrijden staat bij de uitgang een collectebus. ,,Daar redden we het vaak net mee”, doelt hij op de giften van bezoekers. De kerststal kan voor shoppende moeders ook prima uitkomst bieden. Hettinga: ,,Soms brengen ze hun kinderen hier en gaan ze zelf even winkelen. Dan halen ze ze later weer op.” De levende kerststal is tot en met 28 december iedere dag te bekijken van 09.00 tot 21.00 uur. Yme Gietema.