Slechtste weg Fryslân weer in topconditie

TJERKWERD - De Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis gaat vrijdag weer open. De 3 kilometer lange weg is in het afgelopen jaar opgeknapt. Hij is opnieuw geasfalteerd en er is bermbeton aangelegd.

De Hemdijk is nu een stuk veiliger, ook doordat de verhoogde kruisingen van rood asfalt zijn gemaakt. De totale verhardingsbreedte is bijna hetzelfde gebleven. Maar door de betonstroken lijkt de weg smaller dan eerst. Dit maakt de weg ook veiliger. Slechtste weg in Fryslân In 2015 is de Hemdijk door de lezers van een  regionaal dagblad uitgeroepen tot de slechtste weg van Fryslân. Er zaten gaten en scheuren in de weg en vrachtauto’s konden elkaar nauwelijks passeren. “We hebben de uitverkiezing van de slechtste weg van Fryslân als uitdaging gezien om de Hemdijk de mooiste weg van Fryslân te maken”, zegt waarnemend wethouder Maarten Offinga. De weg kon - mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Fryslân-  afgelopen jaar aangepakt worden.  De Hemdijk stond al langer op de lijst voor renovatie, maar door de cultuurhistorische waarde van de dijk, was het nodig historisch en archeologisch onderzoek te verrichten. De dijk is namelijk al tussen de twaalfde en zestiende eeuw aangelegd. De uitvoering was een behoorlijke klus, onder andere door het verwijderen van het teerhoudende asfalt en verstevigen van de fundering. Ook is voorafgaand de verouderde waterleiding vervangen. Daarnaast is tijdens het werk de bereikbaarheid van de aanwonenden geborgd. Puntjes op de i De weg gaat vrijdagmiddag open, maar is nog niet helemaal klaar. In het voorjaar worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dan wordt de definitieve belijning op de verhogingen en passeerstroken aanbracht, worden de bermen ingezaaid en zijn er nog enige herstelwerkzaamheden aan het bermbeton.