Klikofamkes schitteren op nieuwjaarsreceptie in Hemelum

HEMELUM - Opgeschrikt door luid getrommel maakt de kluwen vrolijke mensen rond de bar plaats voor drie grijze kliko's die binnengereden worden in het dorpshuis van Hemelum. De traditionele nieuwjaarsborrel van Hemelum was dit jaar het décor voor de feestelijke aftrap van de actie Ho! Net yn´e kliko!

Allereerst leggen Lina en Sytze hun medebewoners uit wat de bedoeling is: in 2017 met het hele dorp de restafval verminderen met 25%, in de eerste plaats door afval beter te scheiden. Ze lichten de folder toe die iedereen in de bus gekregen heeft. De plattegrond Wêr moat it hinne blijkt toch nog incompleet: 'Bij de Stekkeplek kun je alleen lytse bloempotten kwijt, geen grutte. plastic of aardewerk maakt niet uit.' Dan gaat Pytsje testen of iedereen het goed begrepen heeft. Het klikofamke Lenka ( 7) wordt in de middelste kliko getild. Nu willen nog meer kleine meisjes klikofamke zijn, dus hup! yn'e oare kliko's ermee! IJlst, Oosthem, Nijezijl en Hemelum startten met de campagne op zaterdag 7 januari. Balk, Harich, Ruigahuizen en Nij Beets starten later in januari. Dat de campagne werkt is bewezen door de vier Friese dorpen die de campagne afgelopen twee jaar ontwikkelden en uitvoerden (Gytsjerk, Oentsjerk, Eastermar en Heech). Zij bereikten in één jaar tijd een deelname percentage van 15 tot 30 % van alle huishoudens. De hoeveelheid aangeboden restafval in de dorpen liep al snel terug met 10 tot 18%. Dat scheelt per dorp jaarlijks een paar duizend euro aan afvalverbrandingskosten.