COLUMN | Verstade gij?

Bolsward - Een man uit Belgisch Vlaanderen, die met zijn vrouw en hun lieftallige puberdochter voor de eerste maal op bezoek was bij een Nederlands gezin, zei over zijn dochter dat zij thuis wel eens “vies doet”. Voor de mensen uit dat Nederlandse gezin leek dat een onbetamelijke openbaring van die Vlaamse man over zijn dochter te zijn. Tot zij er achter kwamen dat hij hiermee bedoelde te zeggen dat zijn dochter thuis soms vervelend doet. Gelukkig had zijn dochter niet in de gaten tot wat voor groot misverstand de term “vies doen” van haar vader had geleid. Natuurlijk irriteerde zij zich aan dein haar ogen zo ongepaste openhartigheid van haar vader. Maar daar bleef het dan ook bij!

In plaats van de term “vies doen” gebruiken de Vlamingen dóórgaans het woord “ambetant”. Een zeer welluidend woord, wat lang niet zo naargeestig klinkt als het Nederlandse woord: “vervelend”, of het Franse woord embêtant. Het Vlaams heeft meer woorden en uitdrukkingen die ons als Nederlanders aangenaam klinkend overkomen. Mogelijk is dat ook één van de redenen waarom wij Nederlanders vaak met zoveel genoegen met de Vlamingen in contact komen. Wij Nederlanders genieten niet alleen van hun plezierige wijze van omgang met andere mensen, maar vooral ook van de mooie uitdrukkingen van de Vlamingen. Het woordje “amai” is daar een goed voorbeeld van. Met dit door de Vlamingen zo frequent gebruikte woordje, drukken zij net zo goed een gevoel van opgetogenheid uit, als wel een onaangenaam gevoel van pijn of teleurstelling. Jelle Ybema.