Lezingen Ds. Henk Poot over Jeruzalem

Bolsward -  Ds. Henk Poot is verbonden aan ‘Christenen voor Israël’. Hij zal in drie avonden uitleg geven wat er in de Bijbel staat geschreven over ‘Jezus – Jeruzalem – Israël’.

Deze avonden zijn op maandag 23 januari, 30 januari en 6 februari in gebouw Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35 te Bolsward en beginnen om 20.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Jeruzalem wordt de stad van de vrede genoemd, maar veel vrede is er niet te vinden. De drie monistische wereldgodsdiensten (Joden, Moslims en Christenen) claimen daar alle drie hun rechten. Volgens de Bijbel zal Jeruzalem een grote rol gaan spelen in het toekomstbeeld. Dat lijkt waarschijnlijker dan ooit. Was Jeruzalem 70 jaar geleden nog een vervallen stad, nu is het een centrum van aandacht voor de wereld.