Nieuw stichtingsbestuur voor de Freule

Wommels -  Keatsferiening Wommels heeft er in 2016, in samenspraak met een adviescommissie, voor gekozen om de organisatie van de bekende kaatspartij De Freule onder te brengen in een stichting. Deze stichting heeft sinds deze maand een bestuur gevonden.

De volgende personen nemen zitting in het bestuur: Gerrit Flisijn, René Politiek, Anke Strikwerda, Jantine Weidenaar en Johan van Tuinen als voorzitter. Het stichtingsbestuur is vanaf 2017 verantwoordelijk voor de organisatie van De Freule, en zal de komende maanden in samenwerking met de vele vrijwilligers haar best doen om op woensdag 9 augustus een mooie kaatsdag te organiseren.