Klokkenluiders in actie in Sint Vitus

Blauwhuis - Een groep van 15 vrijwilligers luidt zaterdag 21 januari van 13.00 – 13.30 uur de klokken van de Blauwhuister Sint Vituskerk. Zo luiden zij samen letterlijk de actie Kerkbalans in.

Na een oproep in het kerkblad en op facebook meldden zich 15 vrijwillige dames, heren en jongeren zich spontaan aan, om zaterdag ‘yn de touwen te hingjen’. De drie klokken - Vitus, Modestus en Cresentia - worden handmatig met dikke touwen geluid. Vrijwillig koster Sicco Rypma: ,,Moai gelykmatich de klokken liede is in slach. We begjinne sneon mei in koarte ynstruksje, dêrnei meie de dielnimmers elk twa minuten lang harren bêst dwaan”. Ruim honderd kerken starten zaterdag hun actie Kerkbalans met een inluidmoment. Zo klinken door heel Nederland tegelijk de kerkklokken om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen. De actie Kerkbalans loopt van 21 januari tot 5 februari 2017.