Lezing Carolien Roodvoets in Tjerkwerd over duurzame liefdesrelaties

Tjerkwerd - De Tsjerkwerter Carolien Roodvoets komt op zondag 22 januari (16.00 uur) in de St. Petruskerk vertellen over de geheimen van een duurzame en goede relatie.

“Is het nog mogelijk om in deze hectische tijd langdurig samen gelukkig te zijn of wordt de partnerrelatie ook steeds meer een wegwerpproduct?” zo stelt Roodvoets, die als psychotherapeut, gespecialiseerd in gezins- en relatietherapie en seksuologie het nodige heeft meegemaakt. Ze trok de aandacht met haar boeken over vreemdgangers in “De duivelsdriehoek”, dat maar liefst dertien maal werd herdrukt. Vervolgens richtte ze haar pijlen op 'foute´ mannen in “Het monsterverbond” dat ook al meer dan tien keer herdrukt is. Daarin portretteert Roodvoets een bont gezelschap rampzalige reisgenoten op de lange reis die we 'het leven´ noemen. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar vrouwen die als het ware een abonnement hebben op verkeerd reisgezelschap en als gevolg daarvan een relatie op drijfzand bouwen. In pittig proza nagelt ze iedere foute man aan de schandpaal. In haar boek “Nu alleen de liefde nog” staan (slechte) man/vrouw-relaties centraal. Daarbij kiest de auteur expliciet de kant van de vrouw, die vanuit een problematisch verleden tot een neurotische partnerkeuze is gekomen en nu gevangen zit in een relatie met een 'foute man'. Ze schrijft hierin met name over hoog opgeleide vrouwen die niet aan de man kunnen komen. Op basis van haar beroepservaring zal ze talloze praktijkvoorbeelden voor het voetlicht brengen. Het lijkt al met al in de boeken te gaan over een verzameling problematische relaties, maar in de lezing zal Roodvoets het toch vooral hebben over hoe je wél langdurig en gelukkig samen kunt zijn. Dorpsbelang Tjerkwerd heeft in haar laatste dorpsvisie aangegeven dat het thema cultuur als speerpunt moet worden uitgewerkt. Met dat doel is de Werkgroep Cultuur Tjerkwerd opgericht die enthousiast van start is gegaan. Anne de Vries: ,,Wy ha as doel it betinken en organisearjen fan kulturele eveneminten yn Tsjerkwert. Dêrby sil de tsjerke sa folle mooglik belutsen wurde. Wy ha al húskeamerkonserten hân en wiene ferline jier noch op besite yn it Woudagemaal dêr’t ien fan ús minsken as frijwilliger belutsen is by de rûnliedings. Fierder tinke wy oan keunstrûtes, fytstochten, filmjûnen, oandacht foar nijsgjirrige doarpspânen, noch mear lêzingen, muzikale útfierings en gean sa mar troch.”