Sjouke en Miranda winnaars Wall Ball Toernooi Kimswerd

Kimswerd -   In het MFC in Kimswerd heeft zondag een muurkaatstoernooi plaatsvonden. ’s Ochtends speelde de jeugd vijf partijen met wisselende maten en tegenstanders. De senioren kaatsten ’s middags hun partijen.

Bij de jeugd ging de krans naar Sjouke Beimers (Bitgum), Miranda Scheffer (Wateren) won bij de senioren. De uitslag: Jeugd 1e prijs: Sjouke Beimers (Bitgum) 2e prijs: Hylke Talsma 3e prijs: Marten Leijenaar (Exmorra) 4e prijs: Dietmer Kuperus (Bolsward) Senioren 1e prijs: Miranda Scheffer (Wateren) 2e prijs: Siemen Scheffer (Menaam) 3e prijs: Jelmer Siegersma (Berltsum) 4e prijs: Peter de Boer (Herbayum)