Verbouwplannen stadhuis Bolsward worden concreet

Bolsward -  De verbouwing en herinrichting van het stadhuis in Bolsward zijn al jaren onderwerp van discussie in de Hanzestad. Vorige week zijn de nieuwste plannen aan de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân toegelicht. Daarmee lijkt realisatie dichterbij dan ooit.

Eind 2012 werd de aftrap gegeven voor de nieuwe invulling van het stadhuis. Er moest een ‘nieuwe, zinvolle en bij het gebouw passende functie’ komen voor het monumentale gebouw. Twee jaar later kwam een voorlopig ontwerp, maar dit moest terug naar de tekentafel: te weinig ambitie en de exploitatie zou niet duurzaam genoeg zijn, waren twee van de kritiekpunten. In juni 2015 werd besloten om voor het totale gebied een nieuwe invulling te maken.

Een Historisch Centrum Súdwesthoeke (HCS), zoals in april van het volgende jaar door het college werd beslist. Het HCS wordt een kennis-, beleef-, doe- en informatiecentrum waar historisch materiaal tentoongesteld wordt. Een ‘huis vol verhalen’, zoals de gemeente het zelf omschrijft. Hiervoor is door architect Silvester Adema een ontwerp gemaakt.

De drie Bolswarder musea - die worden samengevoegd tot Museum Bolsward-, de bibliotheek, het gemeenteloket, de gemeentelijke kunstcollectie en ook het gemeentearchief worden ondergebracht in het stadhuis. Daarnaast is ruimte voor horeca en dient het rijksmonument als toeristeninformatiepunt.

De gemeente mikt op een jaarlijks bezoekersaantal van 100.000, de huidige bezoekersaantallen van de bibliotheek en gemeenteloket inbegrepen.

Bolswards Historie

Cor Greydanus is voorzitter van de Stichting Bolswards Historie en zit in de werkgroep die zich bezighoudt met de verbouwplannen. Hij reageert enthousiast: ,,Ik denk dat we er heel blij mee moeten zijn. We kunnen elkaar versterken; alles wat in ons bezit is, kunnen we nu gezamenlijk tentoonstellen. We verwachten dat de bezoekersaantallen hierdoor omhoog gaan.”

Greydanus stipt ook het belang van het gemeentearchief aan: ,,Alle archieven van de voormalige gemeenten als Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wymbristeradiel en Wûnseradiel komen hier naartoe. En na de fusie met Littenseradiel ook die archieven. Dat wordt een heel interessant, historisch archief.”

De kosten voor het plan bedragen 8,5 miljoen euro. Dat is bijna twee miljoen meer dan aanvankelijk was geraamd. De reden? De restauratie valt duurder uit dan vooraf was ingeschat. Sommige onderdelen van het historische pand -onder andere de toren en de vloeren- zijn in slechtere staat dan werd gedacht. Een groot gedeelte van de kosten is al gedekt, voor de laatste anderhalf miljoen euro zoekt de gemeente naar alternatieve gelden.

Alle betrokken partijen en de directe omwonenden zijn door de gemeente op de hoogste gesteld van de plannen. Het doel is om in april de raad te vragen het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Yme Gietema.

(Impressies via Adema Architecten.)