Jong en oud filosoferen over geluk

Bolsward - Tien bewoners van woonzorgcentrum Huylckenstein en elf leerlingen in de leeftijd van tien tot twaalf jaar van basisschool De Bron gingen vorige week met elkaar in gesprek. Dit gebeurde onder leiding van oud-docent en filosoof Rob van Ruiten in het woonzorgcentrum. Het thema van de bijeenkomst was 'geluk'.

Aan de hand van een aantal stellingen waarop gereageerd kon worden met eens of oneens, werden verschillende aspecten van geluk besproken. Daarbij viel op dat de ouderen terugblikten op hun leven en aangaven dat geluk iets is wat je voelt van binnen en in kleine dingen kan zitten. Tegenwoordig ervaren de ouderen een bezoekje van familie als een geluksmoment, maar ook hun gezondheid en door te kijken naar wat men nog zelf kan. Over de stelling dat je anderen mensen nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn waren jong en oud het met elkaar eens. Het is fijn om geluk te kunnen delen, maar het is ook fijn om af en toe alleen te zijn. De kinderen keken ook naar geluk als iets praktisch. Bijvoorbeeld naar de tandarts gaan voor controle en geen gaatjes hebben of dat je na een ongeluk goed wordt geholpen door verschillende hulpdiensten. Volgens de kinderen weten ouderen beter wat geluk is omdat zij veel meer levenservaring hebben. Ook werd de conclusie getrokken dat men makkelijker over geluk praat dan over verdriet. Terwijl dat wel belangrijk is en kan opluchten. Er werd tijdens het gesprek goed naar elkaar geluisterd en met respect voor ieders inbreng. Rob van Ruiten sloot het gesprek na een uur dan ook af met complimenten voor de hele groep en ook voor coördinator activiteiten van Huylckenstein Hieke Huistra , die de ouderen tijdens het gesprek begeleidde. De kinderen die deelnamen aan het gesprek, waren meegekomen onder begeleiding van intern begeleidster Sjoukje Beetsma. Volgens Beetsma zijn het kinderen die iets meer uitdaging nodig hebben binnen het onderwijs. Zij krijgen om de week een les filosofie van gastdocent Van Ruiten. Petra de Wijn.