Hinke Huitema, veelzijdige vrijwilligster

Bolsward - Iedere week wordt in de krant een vrijwilliger uitgelicht die zich geheel belangeloos inzet voor anderen. Deze week is dat Hinke Huitema.

WORKUM - Hinke heeft het komende half jaar twee jubilea te vieren als vrijwilligster. In het voorjaar viert ze haar eerste lustrum bij het Stipepunt in Koudum en over zes maanden is ze 12,5 jaar actief bij Nij Mariënacker in Workum. Verder was ze nog op vrijwillige basis actief op het Bogerman in Sneek en staat ze in de Wereldwinkel in Workum. ,,Ik heb alles wel gehad: van pubers tot ouderen", zegt ze. Dit verhaal gaat voornamelijk over de plek waar ze het langst actief is: Nij Mariënacker. Hinke begon bij het verzorgingshuis in Workum net op het punt dat dit vernieuwd werd. De bewoners vertrokken voor twee jaar naar Bolsward, waar de Workumse ook haar eerste werkzaamheden verrichtte. ,,Mijn buurvrouw is al jaren vrijwilligster bij Nij Mariënacker. Via haar ben ik daar ook terecht gekomen", herinnert ze zich. ,,Ik begon in het winkeltje. Bewoners konden daar kleinigheden als pepermunt of koekjes kopen". Er was geen echte winkel, maar ze ging met een karretje bij de bewoners langs. Na twee jaar in de Hanzestad was het nieuwe gebouw klaar en keerden de bewoners -en dus ook de vrijwilligers- terug naar Workum. Het bleef voor Hinke niet alleen maar bij de winkel: ze ging ook een ochtend in de week koffie schenken. Daarnaast houdt ze alle verjaardagen van de vrijwilligers -meer dan honderd- scherp in de gaten. ,,Als het goed is krijgt iedereen dan een kaart. En als dat niet zo is, ligt dan aan de post. Niet aan mij", zegt ze lachend. Naast de vaste dagdelen in Nij Mariënacker, assisteert Hinke ook vaak bij activiteiten en heeft ze een aantal jaren meegedraaid in de groepsverzorging. ,,Soms hielp ik mijn buurvrouw bij het handwerken of nam ik de taken van iemand over als diegene met vakantie is. Ik heb best wel veel gedaan", aldus de veelzijdige vrijwilligster.is. Gevraagd naar hoogtepunten in de ruim twaalf jaar, herinnert Huitema zich het optreden van Willeke Alberti in het verzorgingshuis. ,,Maar ook het sjantykoor is vaak langs geweest en de dag voor Veekeuring komt het mannenkoor Laus Deo langs. En met Kerst hebben we altijd een broodmaaltijd. Ik help daarbij de laatste jaren in de catering." ,,Absoluut", antwoordt ze resoluut op de vraag of het leuk is om te doen. ,,Je bent onder de mensen. En ik kan heel veel verschillende dingen doen. Bovendien leer je er ook van." Yme Gietema.