Jeugd helpt met herinrichting Appelmarkt

Bolsward - Leerlingen van basisschool De Opbouw kregen van de politie de opdracht om de Appelmarkt opnieuw in te richten. En dan wel zodanig dat het veilig is voor voetgangers én fietsers.

,,Dan komen hier paaltjes die omhoog en omlaag kunnen en hier mogen dan geen mensen meer fietsen.” Leerlingen van basisschool De Opbouw vertelden vrijdag bezielend en beeldend hun plannen om de Appelmarkt in Bolsward opnieuw in te richten. Dit deden ze aan de hand van zelfgemaakte maquettes. Het was het einde van een zogenaamd ‘Kubusproject’, waar ze op de basisschool twee keer per jaar mee werken. Zo’n project betreft een maatschappelijk georiënteerd vraagstuk waar leerlingen al doende in projectvorm een oplossing voor zoeken. Ditmaal kwam de vraag van wijkagent Gerrit Schermer. De verkeersstroom op de Appelmarkt is voor hem al jaren een doorn in het oog. Het is officieel verboden om er te fietsen, maar tegenwoordig heerst er een soort gedoogbeleid. ,,Bekeuren helpt niet”, concludeert Schermer na jaren bonnen schrijven. En toch moet er een oplossing komen, vandaar dat hij een lijntje uitwierp naar De Opbouw. De leerlingen moesten bij hun ontwerp met een aantal zaken rekening houden. Het argument dat de voetgangers prettig en veilig moeten kunnen winkelen stond daarbij bovenaan. Verder moet er wel ruimte zijn voor fietsers (Schermer spreekt zelf van het ‘opsplitsen van de verkeersstromen’), dienen leveranciers te winkels te kunnen bereiken om zo uiteindelijk tot het resultaat te komen dat de politie geen toezicht meer hoeft te houden omdat iedereen tevreden is met de oplossing. In een zes weken durend traject schetsten de leerlingen eerst hun individuele plannen om deze vervolgens in groepjes uit te werken. En dat leverde verrassende, soms licht utopische, resultaten op. Zoals bijvoorbeeld de ‘politiepop’, compleet begeleid door een handleiding, die als soort vogelverschrikker voor mensen dient. ,,Dan kan ik wel ophouden met mijn werk”, grapt Schermer. ,,Kinderen denken out of the box’’, zegt Mariska Kielman, leerkracht van groep 5 en 6. De verschillen tussen de drie klassen zijn zichtbaar. Daar waar de jongsten zich voornamelijk beperken tot relatief eenvoudige oplossingen, daar neemt de complexiteit in de uitwerking toe bij de oudere groepen. Zo gingen Hero en Dimitri (groep 7/8) aan de slag met het spel Minecraft, waar ze hun ontwerp in 3D zichtbaar maakten voor de aanwezigen. Naast twee agenten, Jacques van den Bosch van de gemeente en de leerkrachten, waren namelijk ook de ouders uitgenodigd. En deze kwamen in groten getale naar de creaties van hun kinderen kijken. Het is nu aan de gemeente om te beslissen over de herinrichting van de Appelmarkt. De Opbouw is voor het volgende Kubusproject nog op zoek naar een opdrachtgever. Geïnteresseerden kunnen zich bij de school melden. Yme Gietema. (Foto's: Henk Tigchelaar.)