COLUMN | Om inoarren tinke

Bolsward - Tinke om inoar. Denken om elkander. Aandacht schenken aan een ander. Bekommeren om elkaar. Aandacht hebben voor elkaar.

De zeer jonge Bolswarder stichting ‘Omtinken’ heeft het zeer goed met de mensen voor. De naamgeving van deze stichting geeft perfect het doel weer van datgene wat zij beoogt. Namelijk het schenken van aandacht aan de medemens. En dan in dit geval specifiek de 50-plussers die om de een of andere reden erg eenzaam in het leven staan. Een zwak puntje van deze naamgeving is echter wel dat zij niet meteen wordt begrepen door mensen die de Friese taal niet goed machtig zijn. Daarom is het goed aan hen te laten weten dat deze stichting ook net zo goed met de naam “Bekommeren” had kunnen worden betiteld. Als eenzame mensen van tijd tot tijd eens een bezoekje zouden kunnen verwachten van iemand die echt interesse in hen toont, zou dat voor hen een ervaring kunnen zijn om zich dagenlang op te verheugen. Een ervaring waardoor zij nieuwe levenslust zouden kunnen gaan ervaren. De stichting ‘Omtinken’ kan voor deze mensen dan ook van groot belang zijn. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting verdient ongetwijfeld een groot applaus. De betrekkelijk jonge mensen, die de kar voor deze stichting trekken, hebben vanzelfsprekend wel een lijstje nodig van mensen die behoefte hebben aan wat meer persoonlijke aandacht. Mocht het iets voor u persoonlijk zijn om op een dergelijk lijstje te verschijnen? Meldt u zich dan spoedig aan bij deze lieve mensen. Jelle Ybema.