Valentijn in Bolsward

Bolsward - De Bolswarder Activiteiten Commissie (BAC) heeft in het kader van valentijn een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd.

Op 11 februari is de Broerekerk van 13.00 tot 16.00 uur het decor waar belangstellenden foto’s kunnen maken. In de kerk staan verschillende achtergronden waar voor geposeerd kan worden. Ook is er een enveloppenwand waar een kaartje voor een geliefde in kan. Op 14 februari worden deze openbaar gemaakt op de Facebookpagina Bolsward. Ook is er een mogelijkheid een karikatuur te laten maken door striptekenaar Bauke Wielinga. Daarnaast zijn er, verspreid over twaalf winkels in Bolsward, letters verstopt die een woord vormen. De oplossing voor deze puzzel kan in de Broerekerk ingeleverd worden. Onder de goede inzendingen wordt een shoppingcheque verloot.