Nostalgisch jubileum IJswegencentrale Bolsward-Wonseradeel

Witmarsum - De IJswegencentrale Bolsward-Wonseradeel vierde vrijdag haar 75-jarig jubileum. Café De Gekroonde Roskam in Witmarsum werd omgetoverd tot tijdelijk museum, waar diverse relikwieën uit de historie tentoongesteld stonden.

Pronkstuk was een oude Harley-motor uit 1968 die al jaren dienst doet als sneeuwschuiver. Tijdens de avond, waar veel (oud-)bestuursleden verhalen uit de oude doos ophaalden, werd Sipke Paulsma extra in het zonnetje gezet. Hij kreeg uit handen van Klaas Haitsma een oorkonde voor zijn vijftigjarig ‘dienstverband’. Voor de gelegenheid was zelfs familie van Paulsma uit Zwitserland overgekomen. Weerman Piet Paulusma  was ook één van de gasten. Hij vertelde over de opwarming van de aarde en beantwoordde de vraag of en wanneer ‘De Tocht’ weer komt. ,,Binnen acht jaar krijgen we twee Elfstedentochten”, zo voorspelde hij optimistisch. De avond werd verder opgeluisterd met oude dia’s en fraai filmmateriaal. ,,Het sloeg goed aan”, vat bestuurslid Haitsma treffend samen.