Ielânen wordt dement vriendelijke stadswijk

Sneek - Woonzorgcentrum De Ielânen in Sneek wordt over ruim anderhalf jaar omgetoverd tot een dement vriendelijke stadswijk. Het miljoenenproject zit nog in de beginfase. De verwachting is dat begin 2019 wordt begonnen met een gefaseerde vernieuwing.

Dat maakte zorginstelling Patyna vanmorgen bekend. Op de locatie van het verouderde Ielânen wil Patyna onder de naam Harste Hoeve een innovatief woon(zorg)project ontwikkelen. Het moet volgens Patyna een nieuwe dement vriendelijke stadswijk worden waarbij het mogelijk wordt dat echtparen waarvan één partner dementerend is bij elkaar kunnen blijven wonen. Op de locatie van 10,5 hectare aan de Harste in Sneek worden  de verouderde paviljoens vanaf 2019 fasegewijs vervangen. ,,Bewoners hoeven niet te verhuizen", aldus woordvoerder Christel Piepers. De plannen zitten nu nog in de oriëntatiefase. Patyna hoopt dit najaar de ontwerpfase in te kunnen gaan. Ook worden hier 70 nieuwe appartementen voor langdurige zorg gerealiseerd. Eind 2020 moet dit bouwproject zijn afgerond. Op hetzelfde kavel wordt het servicebureau van Patyna gerealiseerd in het najaar van 2017. Locatie De Finke in Koudum wordt herbouwd in samenwerking met het dorp Koudum en Talant (zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking). Er komen nieuwe, moderne appartementen voor diverse doelgroepen met onder andere de ontwikkeling van ontmoetingsruimte De Kas, als voorbeeld van een mienskipshûs van de toekomst. Er worden 40 woningen gebouwd voor zware zorg. De eerste paal gaat eind dit jaar de grond in. Daarnaast komen er 30 woningen voor ouderen of sociale verhuur. Talant bouwt nog eens 24 woningen. Door de veroudering van het pand én de ontwikkelingen in de regio wordt de Flecke in Joure omgezet van woonzorglocatie naar een kleinschalige locatie voor langdurige zorg. Daarnaast wordt dit gecombineerd met appartementen waarbij wonen en zorg gescheiden is. In andere dorpen in de regio wordt gekeken naar nieuwe initiatieven. Patyna ziet een grote rol voor zichzelf als het gaat om leefbaarheid in wijken en kleine kernen in Zuidwest Fryslân. Ouderen (moeten) langer thuis blijven wonen, vergrijzing en krimp hebben effecten in Zuidwest Fryslân. Deze effecten zijn vertaald naar huisvestingsplannen voor de komende vijf à zeven jaar. Op diverse locaties zullen ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Door samenwerking te zoeken met maatschappelijke partners als woningbouwcorporaties, dorpsbelangen en gemeenten kan Patyna haar capaciteit op de bestaande 32 locaties herschikken, herontwikkelen of upgraden zodat het past in alle nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wil Patyna groeien als thuiszorgorganisatie, wordt de geriatrische revalidatiezorg verder ontwikkeld op de nieuwe locatie in Sneek, en wordt ingezet op twee specialistische geriatrische centra. Er is een breed scala aan plannen, waarvan drie voorbeelden op de relatief korte termijn van start gaan: Juist om alle ambities waar te maken wordt in de nieuwbouwplannen zo gewerkt dat vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd kan worden. Financiële haalbaarheid is daarbij het uitgangspunt. Er wordt dus niet specifiek gebouwd voor de ouderenzorg, maar voor alle doelgroepen waardoor huisvesting ook ingezet kan worden op de sociale woningmarkt.