Kinderactiviteiten Museum Hindeloopen

Hindeloopen -  De actie ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’ van Museumfederatie Fryslân heeft dit jaar als thema ‘Ga je mee op reis?’ Museum Hindeloopen doet hier ook weer aan mee.

Hindeloopen heeft een belangrijke scheepvaartgeschiedenis. De werkgroep kinderactiviteiten hoefde dan ook niet lang te zoeken naar een passend onderwerp. Het verhaal van de eerste reis naar Sint Petersburg van Auke Wybesz staat centraal. Op deze manier worden de kinderen op een speelse manier in contact gebracht met het cultureel erfgoed. Bijzonder is dat kinderen gratis toegang hebben tot het museum. Ze moeten dan wel een pake of beppe, aete of ame, of een andere volwassene tonen die € 4,00 per kind betaalt voor de materialen en de traktatie. De kinderen gaan 'mee' in het fluitschip naar het verre Rusland, samen met de legendarische schipper Auke Wybesz. De reis gaat langs vele landen. Landen waar de lego vandaan komt, trollen wonen, hout en vis vandaan komen en Pippi Langkous heeft gewoond. Museum Hindeloopen 21 en 22 februari 14.00 - 16.30 uur Leeftijd: 6-12 jaar.