Kies wijzer

Bolsward - Goed nieuws: de redactie van het Bolswarder Nieuwsblad heeft weer de mogelijkheid de kerken een platform te geven voor een redactioneel stukje. We zullen om beurten maandelijks kunnen schrijven over iets actueels binnen of buiten te kerk. We zijn er blij mee.

Nederland is in de ban van de verkiezingen. De verwarring is groot. Welke partij verwoordt het beste wat jij vindt? Stem je tactisch of principieel? Kies je uit eigenbelang, of heb je hogere doelen voor ogen? Het is redelijk onoverzichtelijk en het aantal verschillende partijen is groot. Om tot een keuze te komen zoeken veel mensen hun heil bij een kieswijzer of  het (groene) kieskompas. Maar je kunt je afvragen hoe betrouwbaar die zijn als zij op basis van 30 vragen al een advies uitbrengen. Gewoonlijk zou je wijzer moeten worden van een debat op televisie. Maar ook dat schiet niet hard op. Het lijkt soms wel alsof politici daar eigenlijk niet zo’n zin in hebben. Ook wordt het debat vaak bepaald door ontevredenheid en boosheid. De politici spelen in op deze gevoelens. Sommigen voeden de angst en de boosheid in de hoop zo stemmen te winnen. Wat beweegt ons? Angst om tekort te komen, de boosheid over bezuinigingen, buitensluiten van vreemdelingen en het verlangen naar meer koopkracht? Vroeger gaf de kerk nog wel eens uitsluitsel door een stemadvies vanaf de kansel te geven. Ik waag me daar niet aan. Maar ik heb wel een advies voor het stemmen: houd bij je stemkeuze rekening met waarden die we van Jezus leren: rentmeesterschap, zorg voor de zwakken, gulheid, gastvrijheid, opvangen van vreemdelingen, eerlijkheid in handel en wandel. Als gelovigen volgen wij Jezus. Mijn ‘kieswijzer’ stelt daarom maar één vraag: Kun je Hem uitleggen wat je gestemd hebt? Ds. Jaap van der Windt Gasthuiskerk Bolsward