Aaisikers gaan het land in, maar ei blijft liggen

BOLSWARD -  Tijdens de extra algemene ledenvergadering van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft de vogelwacht van Bolsward e.o. evenals in 2016 ingestemd met het voorstel om dit jaar toch opzoek te kunnen gaan naar het eerste kievitsei van de provincie en van de gemeentes.

De BFVW kwam met een voorstel dat er gezocht mag worden in heel Friesland op het ‘frije fjild model’ en heeft de Commissaris van de Koning Arno Brok gevraagd om hieraan zijn medewerking te verlenen. De heer Brok begint echter pas 1 maart met zijn werkzaamheden en zal dus na die datum een beslissing nemen. De gevonden eieren kunnen meteen worden geregistreerd in de app of achteraf thuis op de computer in het registratiesysteem van de BVFW. Om in aanmerking te komen voor de Sulveren Ljip dient men wel in het bezit te zijn van een geldige nazorgpas. De vogelwacht is zeer content met dit voorstel, omdat juist de aaisikers de deskundigheid hebben om de weidevogels een goede bescherming te bieden. Wanneer er niet meer kortstondig in het voorjaar op het frije fjild model gezocht mag worden naar eieren van de kievit, is het bestuur bang dat het in de toekomst wel eens moeilijk kan gaan worden om aan jonge, nieuwe weidevogelbeschermers te komen. Juist de bescherming van de weidevogels is van cruciaal belang om ze in Friesland een kans van overleven te geven.