Eén bestuur PCBO Bolsward en Palladura

Sneek - De besturen van PCBO Bolsward (CBS De Bron) en Stichting Palludara met 15 basisscholen in Sneek en omgeving, de MR van CBS De Bron en de GMR van Stichting Palludara hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een bestuurlijke samengaan per 1 januari 2018.

De intentieverklaring hiertoe is door alle partijen ondertekend. De komende periode tot de zomervakantie zullen partijen onder leiding van een procesbegeleider een onderzoek doen naar de gevolgen en de meerwaarde van het samengaan van beide besturen.