Metsel-lessen bij Rogé

Bolsward -  Het Marne college en Rogé Metselwerken uit Bolsward zijn sinds dit schooljaar een samenwerking aangegaan. Eens in de maand komen zes leerlingen een middag langs om de fijne kneepjes van het metselvak te leren.

,,Als ik hem dan zo bezig zie, ben ik best wel een beetje trots”, erkent ‘Appie’ Westerhof van Rogé Metselwerken. Hij doelt op zijn ‘leerling’ Arjan Folkertsma, die namens het Marne college in Leeuwarden deelneemt aan de zogenaamde Beroepenwedstrijd, waar vijftien Friese vmbo-scholen aan meedoen. De Marneleerling wordt derde. Best knap, gezien het feit dat hij het opneemt tegen veelal vierdejaars, waar Arjan zelf nog in het derde jaar zit.
Het is een mooi, tastbaar resultaat van de samenwerking tussen de middelbare school en het Bolswarder metselbedrijf. Eigenaar Jacob Jan Oostra legt uit: ,,In het verleden hebben we dit vaker gedaan en nu, na de crisis, wilden we het weer oppakken. Appie -,,zo noemt iedereen hem”- vindt het leuk om zijn vakkennis over te brengen op die jongens en voor ons is het een mooie manier om iets terug te geven aan de maatschappij.” En zo komt eens per maand een groep van zes jongens een dagdeel in de maand langs om de praktische kant van het metselvak te leren. De theorie krijgen ze op school. Een mogelijke win-winsituatie: de jongelingen kunnen aan het vak ruiken en Rogé hoopt dat ze hun vervolgstudie bij hen volgen. Want die mogelijkheid is er, laat Oostra weten: ,,We zijn een erkend leerbedrijf, dus ze kunnen hier via een werk-leertraject hun opleiding volgen. Van de vorige samenwerking is nog altijd één iemand werkzaam bij ons.” Dat ook het docentschap een vak apart is, heeft Appie -die met 27 dienstjaren met recht een ervaringsdeskundige genoemd kan worden- na een aantal gastlessen wel door. ,,Het metselen zelf gaat prima, dan zijn ze geconcentreerd. Maar zodra we aan het demonteren toe zijn, beginnen ze te ouwehoeren. Ik ben kapot aan het eind van zo’n middag”, zegt hij lachend.
Yme Gietema.