Fantasten en Stjonktsyskes in Ons Gebouw

BOLSWARD - De Fryske Krite voerde afgelopen weekend twee keer haar comedy 'Fantasten en Stjonktsyskes'. Na maandenlang repeteren kon de ploeg dan eindelijk echt het podium op.

De Fryske Krite Boalsert was door De Krite in Den Helder uitgenodigd om deze uitvoering daar te komen spelen. Dit was voor de groep een mooie uitdaging, omdat op zaterdag 11 maart de  uitvoering in Bolsward was. Het werd een prachtig optreden met een grote groep Friezen om útens. Het gedeeltelijke decor ging weer mee terug naar Bolsward en op zaterdag door een groep enthousiaste vrijwilligers weer opgebouwd in Ons Gebouw. Zo’n negentig personen kwamen daar zaterdagavond naar toe en ook deze keer werd het weer een geweldig optreden. Er werd veel gelachen en goed gespeeld en de huishoudster van de pastoor strooide rijkelijk met 'stjonktsyskes'. Komende zaterdag 18 maart zijn er nog twee uitvoeringen van deze comedy in het Fries. Op zaterdagmiddag is er om 14.00 uur een matinee en verwachten de organisatie veel oudere leden. Tijdens de pauze is er een verloting met veel mooie prijzen. Om 20.00 uur is de laatste uitvoering.  Na afloop is er ’s avonds nog muziek van troubadour Murk Aukema en kunnen de voetjes nog even van de vloer. Kaarten reserveren kan via info@fryskekriteboalsert.nl.