‘Sulveren Polske’ voor Destiny van Spanning

Burgwerd - De 11-jarige Destiny van Spanning heeft het eerste kievitsei bij de jeugd in Friesland gevonden.

De Bolswardse deed haar vondst op zaterdag 11 maart, vlak voor zes uur ‘s avonds, op een maïsperceel in de buurt van Burgwerd. Maandag ontving zij het ‘Sulveren Polske’ uit handen van gedeputeerde Johannes Kramer. Het 'Sulveren Polske' is een aanmoedigingsprijs van de Bond van Friese Vogelwachten.
In 2015 vond Destiny ook al het eerste kievitsei onder de jongeren. Door het verbod op aaisykjen in dat jaar werd de prijs toen niet uitgereikt.