Brandsma verslaat Niemarkt bij schaakclub Westergoo

BOLSWARD - Kennelijk heeft Westergoo veel zwevende kiezers onder haar leden, want de opkomst was dinsdag niet overweldigend. Veel debatkijkers vermoedelijk.

De zestien schakers die wel kwamen opdraven maakten er een mooi potje van. Brandsma bijvoorbeeld won vrij eenvoudig van August Niemarkt, die dit seizoen juist zo in vorm is. ,,Ut wú fanavond nyt", merkte Niemarkt na afloop op. De Syriërs hadden een goeie avond. Ze boekten het volle pond. Nour verschalkte Lambertus Hylkema en Ahmed was te sterk voor Jan Altena. Rintsje Altena ging tegen Gerrit Stornebrink iets te woest op avontuur en moest dat bekopen met materiaal- en puntverlies. Eeltje Boomsma kreeg goed tegenstand van Tine Stapersma maar het krachtsverschil bleek toch iets te groot te zijn zodat de Witmarsumer toch nog overtuigend won. ,,Mar wy hawwe moai spile”, luidde Stapersma haar commentaar toen de stukken weer in de doosjes verdwenen. De Jong en Leeverink hadden toen al tot remise besloten, hetgeen ook gold voor Bergsma en Sikma. Garmen Hageman verbruikte in zijn partij tegen HarmJan Dijkstra erg veel tijd. Te veel tijd zelfs want uiteindelijk ging hij door zijn vlag. Zijn stelling was op dat moment overigens al hopeloos. Het schaakseizoen gaat door tot eind april.