36 gewonnen tegeltjes bij judotoernooi Wommels

WOMMELS - Tijdens het tegeltjestoernooi in Wommels op zondag 19 maart werden 36 tegeltjes gewonnen. De judoka’s proberen tijdens het toernooi zoveel mogelijk punten te scoren en zo de serie van 6 tegeltjes te sparen.

17 Gele tegels zijn gewonnen door: Rinke de Vries (Wommels), Rutger Eijzenga (Tzum), Devin Kruze (Baaijum), Syb de Witte (Witmarsum), Lotte van Amers (Harlingen), Eelco de Wolf (Wommels), Boudewijn Funke (Workum), Irma van Dijk (Harlingen), Alwin Dijkstra (Workum), Teije Kingma (Witmarsum), Friso de Graaf (Sneek), May de Boer (Harlingen), Sybren v.d. Zwaag (Mantgum), Douwe Ynze Krijgsman (Sexbierum), Harm Ymke Krijgsman (Sexbierum), Jesse van Os (Workum), Olaf v.d.Heide (Witmarsum), 3 Oranje tegels zijn gewonnen door: Tymen Bootsma (Workum), Jorrit Dijkstra (Menaldum), Roos Douwes (Lutkewierum), 9 Groene tegels zijn gewonnen door:   Schelte Boonstra (Spannum), Sven Bootsma (Kubaard), Femke v.d.Wal (Mantgum), Kyara Vonk (Sneek), Sanne Hartman (Sexbierum), Sinne van Loenen (Witmarsum), Finn O’Conner (Witmarsum), Ismaïl Kamara (Sneek), Mirthe Hartman (Sexbierum), 3 Blauwe tegels zijn gewonnen door: Marije Zigterman (Wommels), Luca Jelle de Jong (Mantgum), Nikki Adema (Workum), 2 Bruine tegels is gewonnen door: Mirthe v.d. Goot (Sneek), Duncan v.d.Heide (Witmarsum) 2 zwarte tegels zijn gewonnen door: Jan Bauke Weewer (Sexbierum), Hylke Munniksma (Workum).