De Vrijwilliger | ‘Die vrouw zit in mijn hart'

BOLSWARD/SNEEK -  Iedere week wordt in de rubriek ‘De Vrijwilliger’ een persoon uitgelicht die zich geheel belangeloos inzet voor anderen. Deze week zijn dat Bouwe Elzinga en Engelien Boonstra.

,,Het contact met anderen is het belangrijkst. Even met iemand praten, zorgen dat ze uit hun isolement komen. Dat is fundamenteel”, verklaart coördinator van het Maatjesproject van Humanitas (afdeling Zuidwest Friesland) Bouwe Elzinga de importantie van het project. Daarbij wordt een ‘maatje’ gekoppeld aan iemand die om wat voor reden dan ook in een sociaal isolement is beland. ,,Dat kan bijvoorbeeld komen door ouderdom of door invaliditeit, die mensen kunnen dan zelf moeilijk ergens komen. De maatjes komen eens per twee weken een dagdeel langs om iets leuks met ze te doen”, legt Elsinga uit.
De regionale aftakking van de landelijke vereniging kent twintig ‘maatjes’. Eén van hen is Engelien Boonstra , die sinds anderhalf jaar gekoppeld is aan een 87-jarige mevrouw uit Sneek. ,,Elke dag dat ik daar kom is een feestje”, steekt ze enthousiast van wal. ,,We hebben heel boeiende, bijna filosofische gesprekken. Daarbij bespreken we bijna alles: van het leven tot de dood. Die vrouw zit echt in mijn hart.” Boonstra vindt dat vrijwilligers over het algemeen niet de waardering krijgen die ze volgens haar wel verdienen: ,,Er wordt soms wat denigrerend over gedaan, dat raakt mij. Ze verdienen juist respect.” Elzinga, oud-onderwijzer, heeft als coördinator de taak de juiste mensen bij elkaar te brengen. ,,Het is mooi als dat lukt. In sommige gevallen zijn echte vriendschappen ontstaan.” Hij noemt echter ook het belang van grenzen stellen. Want: ,,de maatjes zijn er niet aan het werk.” ,,Nee, we zijn geen huishoudster”, vult Boonstra aan. Beide vrijwilligers benadrukken meermaals er zelf veel voor terug te krijgen: ,,Het is heel erg dankbaar en je leert er zelf ook veel van.”
Yme Gietema.