Paasviering bij Baptistengemeente

KOUDUM -   Baptistengemeente Zuidwest Friesland houdt op dinsdag 4 april (aanvang: 15.00 uur) een Paasviering in Het Baken te Koudum.

Tijdens deze viering wordt het lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus herdacht. Opgave voor de middag gaat via Hilly Nagel tel.: 0515-232138.