Ook judoka's Sportcentrum Akkermans grossieren in medailles op FK

LEEUWARDEN - Ook de judoka's van Sportcentrum Akkermans uit Wommels hebben goede prestaties geleverd op het FK Judo, dat zaterdag werd gehouden in Leeuwarden. Maarliefst 23 keer werd een medaille omgehangen bij één van de judoka's.

9 judoka's werden Fries Kampioen: Jarno Visbeek(Arum), Sem Kroeger(Franeker), Omar Rokic (Sneek), Demi Adely (Tzum), Nikki Adema(Workum), Mirthe Hartman(Sexbierum),  Kyara Vonk(Sneek) en Maarten van Ark (Sneek) en Lupita Adema(Sneek) 7 judoka's wonnen het zilver:  Nadja Rokic (Sneek)en Tymen Bootsma (Workum), Alie Weewer(Sexbierum), Ciska Adema(Workum), sanne Hartman(Sexbierum), Sven Bootsma(Spannum) en Sietse Jongsma(Franeker). Ook 7 judoka's behaalden de 3e plaats: Jelmer Eijzenga(Tzum), Merel Wolthuis(Bolsward), Schelte Boonstra (Spannum), Ruben van Ark(Sneek), Jayden Vonk(Sneek),  Anouk Adema(Workum) en Sil Bleeker (Deinum).