Speld van Verdienste voor Rimmer Stoelinga

BOLSWARD -   Vogelwacht Bolsward e.o. vierde zaterdag hun zeventigjarig bestaan in Ons Gebouw in Bolsward. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heeft de heer Rimmer Stoelinga de Spel van Verdienste, in de vorm van een ljip, opgespeld gekregen.

Stoelinga (80) is een actieve man binnen de Vogelwacht. Wanneer hem iets gevraagd wordt, is hij altijd bereid dit op zich te nemen. Zo ook de koekactie die jaarlijks georganiseerd wordt door de Bond van Friese Vogelwachten. Elk jaar weet hij het weer voor elkaar te krijgen om 200 koeken aan de man te brengen. Ook tijdens de strenge winters is Rimmer het vaste aanspreekpunt voor de wintervoedering van de watervogels binnen het wachtgebied. Dit voer stelt de wacht beschikbaar en verdeelt Rimmer dan onder zijn assistenten. Verder is Stoelinga, ‘betûfde’ eizoeker die hij is, al meer dan 27 jaar actief als nazorger bij verschillende boeren die veel weidevogels op hun landerijen hebben broeden.