De Vrijwilliger | ‘Ik ben een fjildmantsje’

Bolsward - Iedere week wordt in de rubriek ‘De Vrijwilliger’ een persoon uitgelicht die zich geheel belangeloos inzet voor anderen. Deze week is dat Wiebe Palstra.

 - Palstra (32) zit in het bestuur van de Vogelwacht Bolsward e.o., de vereniging waar hij al in 2000 lid van werd en waar hij sinds twee jaar een bestuursfunctie bekleedt. Als jongetje werd hij besmet met het ‘aaisyk-virus’ door zijn vader en broer. Sindsdien is de liefde voor de sport en, zowaar nog belangrijker, de weidevogels en hun voortbestaan alleen maar toegenomen. ,,Ik ben een echt fjildmantsje”, omschrijft Palstra zichzelf. In 2000 vond hij als jochie van 15 jaar het eerste ei van de plaatselijke Vogelwacht. ,,Ik had ‘s avonds al wat kieviten gezien. Toen heb ik de volgende ochtend heel vroeg mijn krantenwijk gelopen en ben ik daarna naar het nest gegaan. Boer Hettinga kon mij in zijn melkput horen schreeuwen”, herinnert Palstra zich nog. Tegenwoordig is hij bij de Vogelwacht onder meer verantwoordelijk voor de nazorg van de nesten in een gebied van 120 hectare, maar heeft hij ook oog voor de stadsvogels. Onlangs hing Palstra, samen met twee medebestuurders, een aantal nestkasten in Bolsward op. ,,Dat vind ik net zo belangrijk.” Zorgen zijn er ook bij de 32-jarige Bolswarder. Het wordt er door de voortdurend wisselende wet- en regelgeving niet gemakkelijker op gemaakt voor de weidevogels en hun beschermers. ,,Dat is voor veel leden een reden geweest om te stoppen”, erkent Palstra. ,,Ik maak me daarom wel eens zorgen over het voortbestaan van de vereniging.” Voor de vrijwilligers die de Vogelwacht helpen, heeft Palstra veel respect. ,,Want het beschermen van de weidevogels is tegenwoordig geen kattenpis”, zo besluit hij.