INGEZONDEN | Win(d)gewest

Bolsward - Burgers van Friesland worden systematisch misleid door hun provinciale volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren als het om windenergie gaat.

Als onbekende omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw mogen mee-adviseren in de OAR (Omgevings Advies Raad) leidt dat in dit geval alleen maar tot het weg-slijpen van de scherpe kantjes van dit door de provincie Friesland, met veel gemeenschapsgeld voorgekookte, omstreden en financieel-economisch gedreven wanproduct. Zonder de scherpe randjes slikt het allemaal wat beter weg. Weet dat de politiek (heeft) beslist en de omwonenden niet (meer). Samen met de NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windparken) wordt de OAR als schaamlap gebruikt voor dit volstrekt overbodige windpark. De CO2 uitstoot wordt er, binnen de EU, niet mee omlaag gebracht. Door mee te werken aan deze OAR wordt dit park voorzien van een fictief draagvlak en dus formeel door de zgn. omwonenden (?) gelegaliseerd. De OAR mag alleen een beetje meepraten over de 'kleur' en de 'maat' van het dwangbuis waarin wij gehesen gaan worden. Aan het einde van deze rit liggen er natuurlijk voor de ,gemeenschap' in dit win(d)gewest ook nog wat kraaltjes en spiegeltjes klaar.