Zorgen om verkeersdrukte door komst Lidl

BOLSWARD -  Wim van der Hauw sprak maandagavond namens de Kerngroep Snekerstraat/Bolwerkplein zijn zorgen uit over de komst van de Lidl in het voormalige pand van Garage De Jong.

‘Verkeersinfarcten’, ‘2000 extra verkeersbewegingen’ en ‘verkeersveiligheid’: drie veelgenoemde termen die ondernemer en omwonende Wim van der Hauw gebruikt op de informatieavond over de komst van een Lidl aan de Snekerstraat in Bolsward. Het is duidelijk waar de zorgen van Van der Hauw, die spreekt namens een speciaal opgerichte Kerngroep, zich op toespitsen. Volgens de ondernemer past de komst van een derde supermarkt in Bolsward simpelweg niet op de locatie waar de plannen nu op gericht zijn: het voormalige pand van Garage de Jong.
Van der Hauw woont en werkt aan het Bolwerkplein. ,,Ik zie het dus gebeuren”, zegt de ondernemer bezorgd, doelend op de drukke situaties die nu al ontstaan. ,,Als dit plan doorgaat, is het de vraag of ik er blijf wonen.” De Kerngroep, bestaande uit omwonenden en ondernemers, heeft al in een vroeg stadium alternatieven bij de gemeente aangedragen, maar kregen steeds nul op het rekest. Tot frustratie van Van der Hauw: ,,Op deze manier behartigt de gemeente onze belangen niet.” Op de avond spreken ook Jurgen Grave namens SC Bolsward en Sjoerd IJdema, die Sporthart Bolsward vertegenwoordigt. Zij zijn niet per definitie tegen de komst van de Lidl, maar merken op dat verkeersveiligheid, met name voor de jeugd, voor hen centraal staat. ,,De sportende kinderen, dat is onze aller toekomst”, gaat een betrokken voetbalmoeder in op dit punt. ,,Hun veiligheid is het belangrijkst.” Ze oogst applaus. De vervolgstap voor Van der Hauw en de zijnen is om aan de Raad te vragen de bestemmingswijziging voor het pand tegen te gaan.