Tseard Nauta bij Vrouwen van Nu

WITMARSUM -   Muzikant Tseard Nauta is dinsdagavond te gast bij de laatste bijeenkomst van dit seizoen van Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.

De muzikale duizendpoot bespeelt meerdere instrumenten. Zijn voorstelling begint om 19.45 uur en vindt plaats in de Gekroonde Roskam in Witmarsum.