COLUMN | Algemeen belang versus eigenbelang

Bolsward - Het was aangekondigd als een bijeenkomst van omwonenden die zich zorgen maken over de komst van de Lidl in de voormalige garage De Jong aan de Snekerstraat. Maar was het dat ook vorige week maandag in de voormalige RES-kantine?

Eerlijk gezegd heb ik het niet zo ervaren. En veel mensen die erbij waren ook niet, zo merkte ik na afloop aan reacties. Het verhaal dat Wim van der Hauw, eigenaar van het bedrijvenverzamelgebouw aan het Bolwerkplein, hield namens 8 omwonenden c.q. ondernemers hing van eigenbelang aan elkaar. Zo pakt de gemeente via de komst van de supermarkt de fijne gratis gemeentelijke parkeerplaatsen voor hun personeel en bezoekers af. En dat is niet eerlijk. Om het protest toch een beetje de schijn van algemeen belang te geven werd de verkeersveiligheid er bijgesleept. Zo werd beweerd dat de komst van de Lidl 2000 verkeersbewegingen per dag meer zou generen. Helaas ontbrak daarbij ook maar iets van een onderbouwing. En natuurlijk kan het, zeker op zaterdagen, druk zijn aan de Badweg en het Bolwerkplein met voetbalverkeer en winkelend publiek. Dat moet ook zeker opgelost worden. Maar wel of geen Lidl heeft daar niets mee te maken. Het busstation aan het eind van de Badweg, dat er al jaren weg had moet zijn, is het echte probleem. Dat veroorzaakt overlast voor appartementenbewoners die vanwege stank en herrie hun ramen amper kunnen openen of op hun balkon kunnen zitten. Jammer genoeg repten de protesterende ondernemers daar met geen woord over.
Max van den Broek.