Supermarktactie Voedselbank in Wommels

WOMMELS - De Voedselbank Bolsward, actief in de gemeente Littenseradiel en de voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel, houdt op zaterdag 29 april een inzamelingsactie bij de Jumbo-Kooistra supermarkt te Wommels.             

Van 9.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers van de Voedselbank in de supermarkt aanwezig  om  het winkelend publiek te informeren over de actie. In de supermarkt staat een presentatie van artikelen en producten, met een iets langere houdbaarheidsdatum, welke gekocht kunnen worden voor de Voedselbank. Na het afrekenen kunnen de gekochte goederen afgegeven worden aan de vrijwilligers van de Voedselbank.