70 jaar biljartclub Ons Genoegen

BOLSWARD -  Biljartclub ‘Ons Genoegen’ uit Bolsward sloot donderdag het seizoen 2016/2017 af. Een bijzondere jaargang voor de biljartclub: zij vierden hierin hun 70-jarig bestaan.

Dit jubileum is in januari al door de biljarters gevierd in Hotel de Groene Weide in Bolsward. Donderdag was de laatste vergadering en werd de laatste bekerwedstrijd gespeeld. Erik Gerritsma ging er met die eer vandoor. Frans Boersma was de sterkste in de competitie. Met 195,23 punten bleef hij bekerwinnaar Gerritsma (186,13 punten) en Chris van Dillen (181,92) voor.
‘Ons Genoegen’ is na de Tweede Wereldoorlog opgericht in september 1946 in Hotel Cafe Restaurant Wapen van Wonseradeel op de Harlingerstraat 64 te Bolsward. Grondleggers van de vereniging waren onder meer de heren F.Boermans, H.Draaisma en K.Vellinga. In 1952 kwam er een verandering in het bestuur. De contributie werd vast gesteld in op zes gulden per jaar, en om tot de biljartclub toe te treden, moesten de nieuwelingen eerst door de ballotage commissie. Men speelde in die tijd in 1e en 2e klas met in elke klasse tien leden. Door de jaren is er veel veranderd binnen de club speelwijze en de ballotage is gewijzigd. Momenteel heeft de club 23 spelende leden en vijf donateurs. Er zijn leden die al veertig of vijftig jaar bij de club zitten. De laatste donderdag van september begint Ons Genoegen een het nieuwe seizoen. Er is nog ruimte voor nieuwe leden.