INGEZONDEN | Snoeproutes Bolsward (2)

Bolsward - Het is goed dat ook Max nu weet wat snoeproutes zijn. (column BN 3 mei). Ze zijn er al decennia.

Dat velen daar snoepen, ergeren anderen zich niet zo aan maar aan de verpakking van dat snoep op straat, stoep en in tuinen wel. Dat Max dat niet merkte komt wellicht omdat anderen regelmatig rotzooi van die zwerfafvalcriminelen opruimen. Het principe van de vervuiler betaalt wordt zo niet toegepast maar schoonmaken helpt wel hoor, anders was het daar nogal erg. Hiernaast is opvoeding, educatie, aanspreken, corvee,  werkstraf en boete  van belang om dit hardnekkige vuilprobleem op te lossen. Corvee vinden pubers niet leuk hoor en zeker niet zij die er géén troep van maakten. Maar zo krijg je wel discussie tussen de snoepers en andere scholieren met minder rommel als resultaat. Patrouille van de gemeente en opleggen van werkstraffen en fikse boetes  heeft trouwens ook uitstekend geholpen. Hulde!  Die houden we erin. Meer handhavend optreden zal op andere terreinen eveneens  leiden tot wat moois maar daarover een andere keer. Obe van der Meer, Bolsward.