Museum It Tsiispakhús weer geopend voor publiek

Wommels - Museum It Tsiispakhús in Wommels is vanaf donderdag 4 mei weer geopend voor bezoek.

De permanente tentoonstelling in dit rijksmonument uit 1905 over de Friese zuivelgeschiedenis is grondig vernieuwd. Daarnaast is er dit seizoen een geheel nieuwe speciale expositie ingericht met als thema 'melkvaarders, melkvervoer en de beurtvaart'. Veel aandacht is hierbij voor het vervoer van melk in de winter. Aan de hand van historische zwart-wit foto’s op groot formaat, aan de hand van modellen en voorwerpen, naast films, wordt dit thema belicht. Alle vroegere eigenaren van dit kaaspakhuis hadden ook het beurtschip voor de wal liggen en bezaten de beurtvracht in de voormalige gemeente Hennaarderadeel. Onlangs is ook de nieuwe puzzelkoe geboren. Zij is in volledig kunststof gemaakt aan de hand van oude gekleurde anatomische schoolplaten. Vanaf de huid is de koe geheel te ontleden en zijn haar inwendige organen er uit te pakken, waardoor bezoekers een indruk krijgt waar de melk vandaan komt. Het spelletje boter kaas en eieren kan worden gespeeld terwijl de andere kunstkoe gemolken kan en wil worden. De openingsdagen – en tijden in 2017 zijn gewijzigd. Het Tsiispakhús is dit jaar open tot en met 29 oktober van donderdag tot en met zondag van 13.30 tot 16.30 uur.