COLUMN | Wijnbergen

Bolsward - Nadat de schooljuffrouw aan het Friestalige meisje had gevraagd hoe het met haar moeder ging, antwoordde het kind: ,,Mijn moeder ligt in het sijkenhuis”. Omdat het voor iedereen meteen duidelijk was dat zij een ietwat komisch vertaalfoutje had gemaakt, ging er in de klas een flinke lachsalvo af. Hoe ongepast dat in die situatie ook was.

Lang niet alle vertaalfouten worden natuurlijk even snel herkend. Als het kind in dezelfde setting zou hebben gezegd: ,,Ze is gisteren met de wijn weggegaan”, zou het de kinderen in haar klas minder snel duidelijk zijn geweest dat zij ook hier een vertaalfout had gemaakt. Immers het woord ‘wijn’ in de Nederlandse taal wordt veel minder gemakkelijk geassocieerd met het woord ‘wein’ (wagen) in de Friese taal. Een woord waarbij de vertaalfout nóg minder snel als zodanig wordt onderkend, komt voor in de naam van verschillende hotels. Namelijk in de naam: ‘Hotel de Wijnberg’. Dat woord, ‘wijnberg’, heeft namelijk niets van doen met een berg waarop een aanplanting van wijnstokken is aangelegd. Maar juist wel met een ‘wagenberging’, zoals die in vroeger tijden bij de hotels beschikbaar was voor het onderbrengen van wagens. Namelijk de met paarden te bespannen wagens waarmee de rijke boeren indertijd de stad bezochten. Vanzelfsprekend was bij die wagenbergingen ook gelegenheid om er de paarden te stallen en om onderdak aan mensen te verschaffen. Een hotel met een dergelijke benaming bestaat niet alleen in Bolsward. Maar ook in een aantal andere oude handelssteden. Zoals in: Dokkum; Sneek; Workum en Zwolle.
Jelle Ybema.